Jak postupovat v případě velkého zadlužení?

Napsal

Téma oddlužení a vyhlášení osobního bankrotu je již několik let velmi aktuální téma. Stále více lidí se potýká s problém ohledně nesplácení svých dluhů a pohledávek. V mnoha případech se stává, že situaci není možné vyřešit jinak než vyhlášením osobního bankrotu. Jak se má postupovat a co je potřeba splňovat jsme pro vás sepsali do následujícího článku.

czech-money

Vyhlásit osobní bankrot je řešení

Oddlužení, jinak osobní bankrot, je jedna z posledních možností jak se legálně zbavit dluhů a začít znova od začátku. Cílem této možnosti je poskytnout dlužníkovi nový start a motivovat ho k vyřešení svých finančních problémů. Je ovšem potřeba splnit určité podmínky.

Co je osobní bankrot?

Při vyhlášení osobního bankrotu dochází ke sjednocení všech závazků dlužníka, tedy všech jeho pohledávek vůči všem věřitelům. Pokud soud oddlužení povolí a zvolí konkrétní způsob oddlužení, automaticky se zastaví výkon exekuce a jiného vymáhání pohledávek a zároveň se může celkový dluh snížit až o 70 %.

Proč se oddlužení vyplatí?

  • dlužník bude ochráněn před žalobou k civilnímu soud za nesplácení, je chráněn insolvenčním zákonem,
  • automaticky se zastaví narůstání dluhů, řeší se pouze aktuální stav dluhu,
  • celková úhrada se může snížit až na 30 % z celkové částky dluhu,
  • dlužník se do 5 let zbaví veškerých závazků a může začít znova.

Dlužník musí být fyzická osoba

Oddlužení je řešení pro dlužníky, kteří se dostali do úpadku v důsledku běžné činnosti, jako je vedení domácnosti. V případě podnikatele je také možné zažádat o vyhlášení osobního bankrotu, jediný kdo se nesmí oddlužit je právnická osoba. Základním pravidlem ovšem je, že dluh nesmí vzniknout podnikatelskou činností.

Jsem vhodným kandidátem na oddlužení?

Nejlepším a nejrychlejším řešením, jak zjistit zda odpovídáte danému profilu dlužníka, je navštívit odborníka a během konzultace mu poskytnout všechny podklady, které jsou nutné k zhodnocení vaší situace. Ten nejen zhodnotí, zda jste vhodný adept, ale také vám pomůže s nutnou administrací.

Insolvenční návrh

Všechny kroky určené k úspěšnému oddlužení musí vykonávat sám dlužník. Prvním jeho krokem je podání insolvenčního návrhu ke krajskému úřadu v místě jeho trvalého bydliště. Na základě podkladů vyplněných a přiložených k návrhu soud rozhoduje, zda je žadatel vhodný pro oddlužení či nikoliv. Součástí musí být:

  • přehled příjmů, majetku a dluhy dalších osob,
  • přehled všech dluhů a věřitelů,
  • důkazy o prokázání neschopnosti splácet dluhy,
  • souhlas věřitelů s tímto řešením,
  • souhlas zákonného partnera,
  • představa dlužníka o oddlužení.

Rozhodnutí insolvenčního soudu

Soud na základě dodaných podkladů rozhodne o vhodnosti dlužníka na oddlužení. Soud může návrh zamítnout, a to nejčastěji z důvodu, že je oddlužením sledován nepoctivý záměr. V případě, že soud návrh schválí, následuje výběr způsobu oddlužení.

Existují dvě možnosti. První možnost je zpeněžení majetkové podstaty, tedy zpeněžení aktuálního majetku a druhá možnost je splátkový kalendář. Ten je naplánován na 5 let a dlužník je povinném každý měsíc splácet určenou částku.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *