Zpožděný nebo zrušený let – na co všechno máte právo

Je to velice nepříjemná zkušenost, ale někdy se to prostě stane a váš let se odloží nebo dokonce zruší. Jestliže je zavinění na straně dopravce, máte v obou případech nárok na odškodnění.

Vaše nároky jsou specifikovány v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004. Tam se mimo jiné dočtete, že zpoždění či zrušení nesmí být způsobeno tzv. mimořádnými okolnostmi a let musí být uskutečněn buď evropským dopravcem, nebo z území Evropské unie, Norska, Islandu či Švýcarska.

Co jsou mimořádné okolnosti a co ne

Jestliže ke zpoždění letu nebo jeho zrušení došlo kvůli mimořádným okolnostem, kterým dopravce nemohl zabránit, i kdyby přijal všechna přiměřená opatření, nárok na odškodnění vám nevzniká. Mohou to být politické nepokoje, válečné konflikty, terorismus, omezení řízení letového provozu, špatné počasí i stávky zaměstnanců. Mezi mimořádné okolnosti nepatří technická závada letadla.

Ve všech ostatních případech máte nárok na kompenzace v rozmezí od občerstvení na letišti, telefonátu či noclehu v hotelu, až po náhrady za skutečně vzniklé škody, tedy i náhradu ušlého zisku, odškodnění za propadlé ubytování, navazující jízdenky nebo storno poplatky za nevyzvednutí auta z půjčovny.

Právní ustanovení

Pokud let zruší nebo očekává zpoždění delší než dvě hodiny, případně vás bez vašeho zavinění nepustí na palubu, je sám dopravce povinen vám poskytnout písemnou informaci o nárocích, které vám z toho plynou.

Pokud se jedná o zpožděný let:

Letecký dopravce má povinnost se postarat o cestující v případě, že je plánovaný odlet posunut alespoň o 2 hodiny nezávisle na příčinně zpoždění. V tom případě máte nárok na občerstvení odpovídající délce čekání. Po pěti hodinách zpoždění se můžete cesty vzdát a požadovat vrácení ceny letenky, případně máte nárok na zajištění hotelu i dopravy k němu, jestliže se let uskuteční až následující den. Vzniká vám také nárok na finanční odškodnění, které můžete po dopravci žádat do tří let od události.

Když je let zrušen

Když se váš let zruší, musí vám dopravce nabídnout srovnatelný náhradní spoj. Když jeho návrh odmítnete, musí vám vrátit peníze. Navíc, jestliže letecká společnost neoznámila zrušení letu aspoň čtrnáct dní dopředu, můžete žádat finanční odškodnění.

Na finanční odškodnění nemáte nárok, pokud jste ale od dopravce dostali v průběhu sedmi až čtrnácti dnů před odletem nabídku alternativního letu, který startuje nejpozději dvě hodiny před původně plánovaným odletem a přistává nanejvýš o čtyři hodiny později. Stejně tak v případě, že vám letecká společnost nabídne v týdnu před odletem spoj, který startuje nejpozději hodinu před původním časem odletu a přistává nejpozději dvě hodiny po původně plánovaném příletu, nárok na finanční odškodnění vám nevzniká.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *